Školní jídelna

Platba stravného

a) v hotovosti
Platí se v kanceláři vedoucí ŠJ
Stravné placené v hotovosti je nutno mít uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci, pak nemusí být strávníkovi oběd vydán.

b) převodem (ze sporožirového účtů ČS nebo z účtů vedených u jiných bank s možností provádění inkasa)
Inkaso stravného je tvořeno zálohou, která se rovná počtu stravných dnů v daném měsíci, snížená o odhlášené obědy z měsíce předchozího.
Stravné z účtů se inkasuje u ČS také vždy 5. den v měsíci, u ostatních peněžních ústavů 8. den v měsíci, proto je nutné mít tento den na účtech dostatečné finanční krytí.

inkasa na sběrný účet ČS inkasa z ostatních bank
číslo účtu0101229621/0800 číslo účtu27-630880217/0100
zpráva pro příjemcejméno a příjmení strávníka

Ceny obědů

(platné od 1. 9. 2015)

Kategorie Cena za 1 oběd (v Kč)
7–10 let věku strávníka 21,–
11–14 let věku strávníka  23,–
15–18 let věku strávníka  25,–

Odhlašování obědů

a) v kanceláři ŠJ

b) elektronicky (pomocí portálu Strava.cz)

c) telefonicky (na tel. č. +420 483 737 114 – nepřetržitě, záznamník)
Při odhlašování dítěte nahlaste jméno, třídu a předpokládanou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odhlášení obědů je třeba provést v pondělí do 7,30 hodin a v dalších dnech do 7,00 hodin.
Při nemoci a jiné absenci strávníka ve škole si můžete oběd odnést domů pouze první den, dále je nutno dítě odhlásit.

Seznam alergenů

Seznam alergenů je dostupný v elektronické podobě (formát .pdf) kliknutím zde.

Copyright © 2006 – 2018 Arbesovka.cz Vytvořil Oldřich Rypl a Jan Šikl
TOPlist