Školní družina

Provoz ŠD ve školním roce 2019/2020

Školní družina je v provozu každý pracovní den (Po–Pá) od 6.30 do 16.30 hodin. Ranní provoz ŠD je od 6.30 do 7.30 hod., odpolední provoz je od 11.40–16.30 hod.

Harmonogram ranního provozu ŠD
6.30–7.30 hod. Odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, činnost dle zájmu
7.30–7.40 hod.  Uzavření ŠD

Děti, přihlášené ve ŠD, které mají 1. dělenou hodinu, mají možnost navštěvovat ŠD do 8.45 hodin.
Rodiče dětí, které přijdou až na 2. vyučovací hodinu, prosím vyčkejte na paní vychovatelku, která vám otevře dveře do šaten v 8.40 hodin.

Harmonogram odpoledního provozu ŠD
od 11.40 hod. Příchody dětí z vyučování do ŠD
11.50–13.30 hod.  Oběd (dle rozvrhu jednotlivých tříd na nástěnce ŠD)
Osobní hygiena, volná činnost, odpočinková činnost (četba knih a časopisů, vyprávění, tematické rozhovory)
13.30–15.00 hod. Zájmová a rekreační činnost, pobyt venku, hygiena, svačina
15.00–16.30 hod.  Společenské a stolní hry v herně, příprava na vyučování (hry)
Odchod dětí ze ŠD

Možnost vyzvedávání dětí po obědě je možný do 13.30 hodin. Podmínkou účasti dítěte ve ŠD je zaplacený oběd ve školní jídelně!

Seznam věcí do ŠD

Dítě ve ŠD musí mít:

  • převlečení na ven (dle ročního období),
  • náhradní ponožky,
  • balení papírových kapesníčků,
  • jedno balení šťávy.

Děti mají věci v igelitové tašce ve své skříňce. Neakceptujeme převlečení na TV!

Kontakt na vychovatelky a jednotlivá oddělení ŠD

Oddělení ŠD Vedoucí oddělení Telefon
1. oddělení (1.A) Bc. Jitka Čičmancová +420 737 130
2. oddělení (1.B) Daniela Šímová  +420 737 129
3. oddělení (2.A)  Veronika Fukalová  +420 737 137 
4. oddělení (2.B)  Dana Burešová  +420 737 132 
5. oddělení (3.A, 3.B)  Marcela Koudelková  +420 737 128 
Copyright © 2006 – 2020 Arbesovka.cz Webmaster Copyright
TOPlist